porokh: (default)
[personal profile] porokh
Морозним вівторком 14.12.2004 я успішно склав іспити (теорія та практика) і отримав посвідчення водія з відкритою категорією "B". За ці роки я так і не став "шинокопитним" і легко обхожусь значну частину часу без авто; але як треба, то дуже корисна штука.

З 3652 днів я був за кермом 1230 (33.68%); проїхав 82261 км (66.9 за день у середньому, 798 максимально -- половина дороги від Кейптауну до Йоханесбургу). Найбільше за місяць накатав у вересні 2014 (2255 км, якраз активно їздили до війскових); найбільше за рік -- у 2007 (14890 км).

Тричі мене зупиняли інспектора за порушення правил (проїзд прямо при дозволеному лише направо; неповна зупинка на знаку СТОП; проїзд на жовтий сигнал світлофору), за останнє заплатив (таким чином, мої штрафи за 10 років -- 20 гривень). Ще кілька разів зупиняли для перевірки і бажали щасливої дороги -- в цілому, менше 10 раз спілкувався з інспекторами, це добре.

Двічі бив ліхтарі на своїй ж машині (заднім ходом), один раз подряпався об маршрутку (розійшлись просто так), в Італії заднім ходом же бумкнув трішки мерседес (на 100 євро); ну і розмін дзерклами з фольксваген транспортером на крейсерських швидкостях, сама серйозна моя ДТП. Тьху-тьху-тьху, щоб цей список не ріс, я ще акуратніше їздитиму.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2017

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 07:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios